Skuteczna realizacja projektów unijnych

Skuteczna realizacja projektów unijnych

Dzięki Funduszom Europejskim zostało spełnionych miliony projektów. Skutecznie ukończony projekt potrzebuje jednak przykładnego przygotowania i a także wykonania wielu działań mających za zadanie przeprowadzenie wszelkich instrukcji nakładanych przez umowę o dofinansowanie. Jak skutecznie zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Gdzie znaleźć rzetelne doradztwo projektowe? Jak umożliwić sobie rzetelną realizację umowy? Przekazujemy kilka rad dla Beneficjenta.

Wniosek o dofinansowanie - kto może go złożyć?

Zgodnie z prawem wniosek o dofinansowanie może przedstawić w zasadzie każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych mogą być instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, firmy niezależnie od zakresu i typu działalności a także wszelkie inne organizacje poza administracją publiczną. Zwykle właściwa instytucja obwieszcza nabór wniosków do określonego projektu. Dofinansowanie z funduszy unijnych można pozyskać między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, projekty innowacyjne, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dotacje musi być przygotowany poprawnie odnośnie wymogów formalnych. Nie ulega wątpliwości fundamentalnym oparciem dla poprawności wnioskowania o dotację musi być zgodność celu powiązanego z funkcjonowaniem firmy. Określenie źródła finansowania projektu jest niezbędne, należy określić adekwatny projekt, jaki będzie charakteryzował typ działalności wnioskodawcy.

Harmonogram realizacji projektu powinien być integralną częścią wniosku. Warto zapoznać się sumiennie z opisem oraz postulatami projektu, ponieważ pozytywne zaakceptowanie aplikacji o dofinansowanie nie oznacza pożądanej realizacji instrukcji projektu. Dlatego że to na beneficjencie ciąży wymóg prowadzenia kompletnej żądanej dokumentacji i wykonywania wytyczonych procedur.

Po parafowaniu umowy o dofinansowanie tak właściwie wówczas rozpoczyna się najtrudniejszy etap. Prawidłowa realizacja poleceń wynikających z projektu przede wszystkim opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Wśród obowiązków stawianych beneficjentowi znajduje jest dodatkowo skrupulatne wskazanie wydatków. W razie niekompletnej dokumentacji, nie wykonania instrukcji złączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego beneficjent musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. W następstwie tego dla przedsiębiorcy, który pragnie porządnie zrealizować i rozliczyć projekt zbawiennym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Pewny zespół ekspertów udzieli wsparcia już od pierwszego etapu przygotowania wniosku oraz zrealizowania wszystkich formalnych wymogów, ale podejmie się kontrolowania kolejnych kroków. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może liczyć na skrupulatną analizęprocesu projektowego, tak samo w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści mający odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Udzielą wsparcia przy ustaleniu kwalifikowalności wydatków i solidnego określenia finalnego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie jedynie wsparciem w czasie realizacji ustalonych w instrukcji wytycznych, ale nade wszystko gwarancją prawidłowego toku procesu projektowego.

logo

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-56 Lublin

Email: snopeczek@sitte.pl