Inne

Etykieta online - jak dobrze się prezentować w sieci

Etykieta, określona jak zespół zasad i maksym dowodzących naszym zachowaniem w społeczeństwie, nie ogranicza się w tym momencie tylko do otoczenia realnego. W cyfrowej społeczności, w której raz po raz konstruujemy relacje, komunikujemy się i dokonujemy zakupów , istnieje również swoista etykieta cyfrowa. To komplet zasad ułatwiających pojęcie, w jaki sposób postępować w cyfrowym środowisku, aby byli widziani jako osoby wytrawne, rzetelne i układne. W tym materiale wyłuszczymy, dlaczego etykieta cyfrowa jest tak istotna i które normy pożądane byłoby mieć na uwadze, korzystając z internetu.

Waga dobrego wizerunku online

Nieodpowiednie postępowanie w internecie aktywuje rzeczywiste konsekwencje w realu. Nieprofesjonalne wpisy na mediach społecznościowych są w stanie wywrzeć wpływ na naszą karierę, a nieprzyzwoity ton w mejlach jest w stanie zaszkodzić naszym stosunkom zawodowym i osobistym. Należy zrozumieć, iż w w intrnecie pozostajemy utrwaleni przez naszą komunikację i wypowiedź, co w pełni sporządza naszą "cyfrową wizytówkę".

Zasady cyfrowego savoir-vivre

Netykieta, inaczej zespół norm etykiety funkcjonujących w necie, obejmuje kilka podstawowych wytycznych. W pierwszej kolejności, nieustannie należałoby pamiętać, iż po drugiej stronie monitora znajduje się człowiek. Anonimowość, którą proponuje internet, nie jest wymówką do niewłaściwego postępowania. Ponadto, baczmy na styl i wydźwięk naszych wpisów. Używanie wielkich liter jest traktowane jako pokrzykiwanie, a zbytnie używanie emotikonek bywa odbierane jako niewłaściwe lub nieprofesjonalne.

Wartość odpowiedzialności i prywatności

Kolejnym kluczowym aspektem jest sprawa prywatności, tak samo osobistej, jak i osób, z którymi wymieniamy informacje. Zanim cokolwiek opublikujemy lub ogłosimy, pomyślmy, czy te dane są stosowne do zbiorowego użyczenia. Kontrola danych osobowych to nie tylko zobowiązanie przepisami, lecz także podstawa słusznej netetykiety.

Ranga etykiety cyfrowej wzrasta wraz z naszą rosnącą działalnością w sieci. Zrozumienie norm internetowego savoire vivre, świadomość wpływu naszego wirtualnego wizerunku na obecność w rzeczywistości i dbałość o prywatność stanowią elementy, jakie każdy odbiorca netu powinien pojąć i wdrażać. Powyższe wytyczne są nie tylko wyznacznikiem naszej kompetencji, lecz także objawem szacunku do pozostałych odbiorców sieci.

logo

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-56 Lublin

Email: snopeczek@sitte.pl